معجزات نوشتن

  • اسفند 9, 1402
  • گروه مشاوره ماترو
معجزات نوشتن  اگر بخواهیم واقع بینانه به مسائل پیرامون خود نگاه کنیم، خواندن تیتر مقاله به احتمال زیاد شما را متعجب و ذهن شما را به خود مشغول می...

تحلیل آزمون

  • دی 19, 1402
  • گروه مشاوره ماترو
تحلیل آزمون بسیاری از دانش آموزان از این موضوع ناراحت هستند که آزمون دادن، هیچ پیشرفتی در تحصیل آن ها نداشته است و حتی افت درصد هم در آزمون...

مدیریت آزمون

  • دی 12, 1402
  • گروه مشاوره ماترو
هنر آزمون دادن برای موفقیت در آزمون های تستی و کسب درصد های بالا نیازمند آگاهی از ساختار و شاکله آزمون های تستی هستیم . آزمون های تستی ساختار...