ضریب های دروس در کنکور

ضریب های درس های عمومی و تخصصی در کنکور

ضریب درس های عمومی :

درس های عمومی که شامل ادبیات و عربی ، دین و زندگی و زبان خارجه هست در تمامی زیر گروه ها و رشته ها یکسان هستند و تغییر نمی کنند.

ادبیات : 4

عربی : 2

دین و زندگی : 3

زبان خارجه : 2


دروس اختصاصی در کنکور ضریب 3 می خورند مثلا در لیست پایین درس ریاضی که در زیر گروه یک ضریب چهار دارد ضریب 3 هم می خورد و 12 می شود.

ضریب دروس رشته ریاضی : 

ریاضی : زیر گروه یک : 4 زیر گروه دو : 4 زیر گروه سه : 3

فیزیک : زیر گروه یک : 3 زیر گروه دو : 3 زیر گروه سه : 2

شیمی : زیر گروه یک : 2 زیر گروه دو : 3 زیر گروه سه : 3


ضریب دروس رشته تجربی : 

زیست : زیر گروه یک : 4 زیر گروه دو : 4 زیر گروه سه : 2 زیر گروه چهار : 2 زیر گروه پنج : 2

ریاضی : زیر گروه یک : 2 زیر گروه دو : 3 زیر گروه سه : 3 زیر گروه چهار : 4 زیر گروه پنج : 3

زمین شناسی : زیر گروه یک : 0 زیر گروه دو : 1 زیر گروه سه : 4 زیر گروه چهار : 1 زیر گروه پنج : 1

فیزیک : زیر گروه یک : 2 زیر گروه دو : 2 زیر گروه سه : 2 زیر گروه چهار : 3 زیر گروه پنج : 2

شیمی : زیر گروه یک : 3 زیر گروه دو : 4 زیر گروه سه : 2 زیر گروه چهار : 2 زیر گروه پنج : 2


ضریب های دروس تخصصی رشته انسانی :

علوم و فنون : زیر گروه یک : 4 زیر گروه دو :2 زیر گروه سه : 2 زیر گروه چهار : 2 زیر گروه پنج : 2

اقتصاد : زیر گروه یک : 1 زیر گروه دو : 2 زیر گروه سه : 3 زیر گروه چهار : 2 زیر گروه پنج : 2

ریاضی : زیر گروه یک : 2 زیر گروه دو : 4 زیر گروه سه : 4 زیر گروه چهار : 3 زیر گروه پنج : 3

عربی : زیر گروه یک : 4 زیر گروه دو : 1 زیر گروه سه : 1 زیر گروه چهار : 1 زیر گروه پنج : 1

تاریخ و جغرافیا : زیر گروه یک : 1 زیر گروه دو : 1 زیر گروه سه : 1 زیر گروه چهار : 3 زیر گروه پنج : 1

جامعه شناسی : زیر گروه یک : 1 زیر گروه دو : 3 زیر گروه سه : 2 زیر گروه چهار : 2 زیر گروه پنج : 3

روانشناسی : زیر گروه یک : 1 زیر گروه دو : 2 زیر گروه سه : 1 زیر گروه چهار : 3 زیر گروه پنج : 3

فلسفه و منطق : زیر گروه یک : 3 زیر گروه دو : 1 زیر گروه سه : 1 زیر گروه چهار : 2 زیر گروه پنج : 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *