بودجه بندی تجربی

بودجه بندی درس های رشته تجربی طبق کنکور سال های اخیر

 

در این مقاله تعداد تست هایی که در سال های اخیر از مباحث و فصل های رشته تجربی آمده است را برای شما آمده کرده ایم

و ممکن است در کنکور شما این عدد ها تغییراتی داشته باشند.

پس سعی کنید همه مباحث را حتما بخوانید و به خوبی تست از آن ها بزنید.

ادبیات

معنی لغت : 3

املا : 3

تاریخ ادبیات : 1

دستور زبان : 5

آرایه ادبی : 4

قرابت معنایی : 9

عربی

ترجمه و تعریب : 10

درک مطلب : 4

تحلیل صرفی : 3

اعراب گذاری : 1

قواعد : 7

دین و زندگی

دهم : 9

یازدهم : 7

دوازدهم  : 8

زبان

گرامر : 4

واژگان : 8

درک مطلب : 8

کلوز تست : 5

زمین شناسی

آفرینش کیهان و تکوین زمین : 5

منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه : 3

منابع آب و خاک : 4

زمین شناسی و سازه های مهندسی : 3

زمین شناسی و سلامت : 4

پویایی زمین : 3

زمین شناسی ایران : 3

ریاضی

مجموعه، الگو و دنباله : 1

مثلثات : 4

معادله ها و نامعادله ها : 3

تابع : 2

شمارش بدون شمردن : 1

آمار و احتمال : 3

هندسه تحلیلی و جبر : 4

توابع نمایی و لگاریتمی : 1

حد و پیوستگی : 4

مشتق : 4

کاربرد مشتق : 2

زیست شناسی

گوارش و جذب مواد : 3

تبادلات گازی : 2

گردش مواد در بدن : 3

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد : 3

از یاخته تا گیاه : 3

جذب و انتقال مواد در گیاهان : 2

تنظیم عصبی : 3

حواس : 3

دستگاه حرکتی : 2

ایمنی : 3

تقسیم یاخته : 1

تولیدمثل : 3

تولیدمثل نهاندانگان : 2

پاسخ گیاهان به محرکها : 1

مولکول های اطلاعاتی : 2

جریان اطلاعات در یاخته : 3

انتقال اطلاعات در نسلها : 3

تغییر در اطلاعات وراثتی : 2

از ماده به انرژی : 1

از انرژی به ماده : 2

فناوری های نوین زیستی : 1

رفتارهای جانوران : 2

فیزیک

فیزیک و اندازه گیری : 1

: 2 کار، انرژی و توان

: 2 ویژگی های فیزیکی مواد

دما و گرما : 3

الکتریسیته ساکن : 3

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم : 3

مغناطیس و القای الکترومغناطیسی : 3

حرکت بر خط راست : 3

دینامیک : 3

نوسان و امواج : 4

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای : 3

شیمی

کیهان زادگاه الفبای هستی : 3

ردپای گازها در زندگی : 3

آب ، آهنگ زندگی : 2

قدر هدایای زمینی را بدانیم : 4

در پی غذای سالم : 4

پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر : 6

مولکول ها در خدمت تندرستی : 3

آسایش و رفاه در سایه شیمی : 4

شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری : 4

شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر : 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *