مهندس رفسنجانی (مدرس حسابان)

نیما شایسته فر (مدرس زیست)

وحید صفری (مدرس فیزیک)

استاد بی سخن (مدرس شیمی)

امین اکبری (مدرس ریاضی)

ساغر حسینی (مدرس ریاضی پایه)