مشاوره حضوری در کرج

مشاوره حضوری با استاد محمد رفسنجانی

45 دقیقه 

هزینه : 120 هزار تومان

30 دقیقه

هزینه : 85 هزار تومان

هزینه ی طرح انتخابی را به تومان در قسمت قیمت  و اطلاعات طرح مورد نظر را در بخش توضیحات فرم زیر وارد نمایید.