مشاوران برتر کنکور

مشاوران برتر کنکور و تیزهوشان گروه مشاوران ماترو که دانش آموزان عزیز می توانند در کنار خود یک مشاور تحصیلی داشته باشند که رتبه برتر رشته خودت بوده (در رشته های پزشکی ، دانشگاه فرهنگیان ، زیست شناسی ، مهندسی ها ، حقوق و حسابداری که همه ی مشاوران در دانشگاه های برتر کشور هستند ) و می توانند به شما کمک های بسیاری بکنند.

در اینجا چند مورد از خدمات مشاوران تحصیلی برتر گروه ماترو را نام می برم :

 برای شما برنامه ریزی می کنند 

به شما انگیزه می دهند 

شما را در زمینه های مختلف تحصیلی و شغلی راهنمایی می کنند

از شما گزارش می گیرند و روند پیشرفت شما را بررسی می کنند و به شما بازخورد می دهند.

آزمون های شما را بررسی می کند و اگر نکته ای یا اشکالی در کار شما وجود داشته باشد به شما تذکر می دهند.

 

برای اطلاع از طرح های مشاوره فرم زیر را کامل کنید