محمد رفسنجانی مشاور

محمد رفسنجانی

کارشناس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان چمران تهران

دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم

مشاور تحصیبلی آموزشگاه های کرج

دانش آموخته سمپاد مدرسه شهید سلطانی 3

دارای مدرک مشاوره و برنامه ریزی بین المللی شرکت پارس پندار

دارای مدرک IQS کارآفرینی و فن بیان 

دارای مدرک کارگاهی هوش هیجانی ، آموزش در بازی ، اختلالات یادگیری ، استعداد تحصیلی و… از دانشگاه الزهرا

دارای مدرک مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی با رتبه 1 از دانشگاه الزهرا

دارای مدرک MPT اتریش در زمینه ارتباطات و فن بیان از شرکت قانون گستر تهران  

مشاوره تحصیلی