محمد رفسنجانی مشاور

محمد رفسنجانی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان چمران تهران

دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم

مشاور ده ها رتبه برتر زیر 1000

مشاور تحصیلی آموزشگاه های کرج

مشاور برند کرج

دانش آموخته سمپاد مدرسه شهید سلطانی 3

دارای مدرک مشاوره و برنامه ریزی بین المللی شرکت پارس پندار

دارای مدرک IQS کارآفرینی و فن بیان 

دارای مدرک کارگاهی هوش هیجانی ، آموزش در بازی ، اختلالات یادگیری ، استعداد تحصیلی و… از دانشگاه الزهرا

دارای مدرک مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی با رتبه 1 از دانشگاه الزهرا

دارای مدرک MPT اتریش در زمینه ارتباطات و فن بیان از شرکت قانون گستر تهران