علیرضا ابری

معلم رسمی آموزش و پرورش

کارشناس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم

مشاور ارشد گروه ماترو

مدرس کامپیوتر از پایه تا برنامه نویسی

مشاوره تحصیلی از ابتدایی تا کنکور

برنامه نویس (Visual Basic , C# , Asp.net , Android) 

دارای مدرک هکر قانونمند

مشاور انگیزشی (مثبت اندیشی ، آرامش و راز های شاد زیستن)

مشاوره با دانش آموزان دارای استرس ، وسواس فکری ، وسواس شست و شو و…

دارای مدرک کارگاهی هوش هیجانی ، آموزش در بازی ، اختلالات یادگیری ، استعداد تحصیلی و… از دانشگاه الزهرا

دارای مدرک MPT اتریش

بهترین مشاور تحصیلی و انگیزشی کنکور

مشاوره کنکور

مشاوره مستقیم کنکور با علی رضا ابری

بهترین مشاور سمپاد

مشاوره سمپاد

مشاوره مستقیم سمپاد با علی رضا ابری