تعداد سوالات کنکور

تعداد سوالات هر درس در کنکور

دفترچه سوالات عمومی دارای 4 درس ادبیات ، عربی ، دین و زندگی ، زبان خارجه می باشد و یک ساعت و ربع برای پاسخگویی به آن ها زمان دارید.

ادبیات : شامل 25 سوال می باشد که شامل 18 دقیقه وقت است که هر تست آن 0.72 دقیقه می باشد.

عربی : شامل 25 سوال می باشد که شامل 20 دقیقه وقت است که هر تست آن 0.8 دقیقه می باشد. 

دین و زندگی : شامل 25 سوال می باشد که شامل 17 دقیقه وقت است که هر تست آن 0.68 دقیقه می باشد. 

زبان خارجه : شامل 25 سوال می باشد که شامل 20 دقیقه وقت است که هر تست آن 0.8 دقیقه می باشد 

رشته تجربی

زمین شناسی : شامل 25 سوال می باشد که شامل 20 دقیقه وقت است که هر تست آن 0.8 دقیقه می باشد 

ریاضی : شامل 30 سوال می باشد که شامل 47 دقیقه وقت است که هر تست آن 1.5 دقیقه می باشد 

زیست شناسی : شامل 50 سوال می باشد که شامل 36 دقیقه وقت است که هر تست آن 0.72 دقیقه می باشد 

فیزیک : شامل 30 سوال می باشد که شامل 37 دقیقه وقت است که هر تست آن 1.2 دقیقه می باشد 

شیمی : شامل 35 سوال می باشد که شامل 35 دقیقه وقت است که هر تست آن 1 دقیقه می باشد 

رشته ریاضی

ریاضی : شامل 55 سوال می باشد که شامل 85 دقیقه وقت است که هر تست آن 1.5 دقیقه می باشد 

فیزیک : شامل 45 سوال می باشد که شامل 55 دقیقه وقت است که هر تست آن 1.2 دقیقه می باشد 

شیمی : شامل 35 سوال می باشد که شامل 35 دقیقه وقت است که هر تست آن 1 دقیقه می باشد

رشته انسانی

ریاضی : شامل 20 سوال می باشد که شامل 25 دقیقه وقت است که هر تست آن 1.25 دقیقه می باشد 

اقتصاد: شامل 15 سوال می باشد که شامل 10 دقیقه وقت است که هر تست آن 0.67 دقیقه می باشد 

زبان و ادبیات فارسی : شامل 30 سوال می باشد که شامل 30 دقیقه وقت است که هر تست آن 1 دقیقه می باشد 

عربی : شامل 20 سوال می باشد که شامل 20 دقیقه وقت است که هر تست آن 1 دقیقه می باشد 

تاریخ و جغرافیا : شامل 30 سوال می باشد که شامل 25 دقیقه وقت است که هر تست آن 0.83 دقیقه می باشد

علوم اجتماعی : شامل 20 سوال می باشد که شامل 15 دقیقه وقت است که هر تست آن 0.75 دقیقه می باشد

فلسفه و منطق : شامل 25 سوال می باشد که شامل 25 دقیقه وقت است که هر تست آن 1 دقیقه می باشد

روانشناسی : شامل 20 سوال می باشد که شامل 15 دقیقه وقت است که هر تست آن 0.75 دقیقه می باشدبرای اطلاع از طرح های مشاوره تحصیلی ماترو با شماره آموزشگاه 026 3334 1761  و یا در واتساپ یا تلگرام به شماره 09010644412 پیام دهید و یا فرم زیر را تکمیل کنید.